Mērnieks un modernās tehnoloģijas

Kas tieši būs ģeodēzija un tās nozares? Ar šo jautājumu mēs saskaramies tikai tad, ja mums ir nepieciešams pasūtīt jebkādus zemes uzmērīšanas darbus. Ģeodēzija ir tik milzīga zinātnes joma, kura lietojot zemes mērīšanas metodes, analizē zemes reljefa formas kā arī identificē to lielumu. Un tā zinātne sadalās vairākās dažādākās nozarēs, kā piemēram, topogrāfija, ko vel sauc konkrēti – mērniecība. Šīs nozares ir vajadzīgas, lai izprastu savas zemes robežas un arī pa veselu valstu apmērus. Bez šaubām visi atcerās no ģeogrāfijas stuntām tādu lietu, kā topogrāfiskais plāns vai robežu plāns, viss kopumā ļauj izprast robežas un lielumus.

Ģeodēzija kā arī tās uzdevumi

Nav noliedzams, ka, ka pati ģeodēzija jau ir diezgan liels termins, bet dažādiem uzdevumiem ir izdalīti konkrēti virzieni, mēģinot īstenot iecerēto. Tiek izcelta augstākā ģeodēzija, kur tad mērnieks realizē mērījumus visas zemes apmēros, nākamā būs zemā vai arī topogrāfija jeb mērniecība, lai apzīmēt savstarpējo attālumu un lielumu netālu esošiem objektiem. Nav noliedzams, ka ir vēl kartogrāfija un inženier ģeodēzija, kur pirmais īsteno karšu veidošanu, savukārt otrā tiek pielietota būvniecībā un citos procesos. Latvijas teritorijā pastāv zemes kadastrs, kur, pēc tam kā tikai veikta kadastrālā uzmērīšana, apvienoti dati par īpašumiem ar to lielumiem, un pastāv meliorācijas kadastrs, kurā jau dati ir par dambjiem un ūdensnotekām, valsts līmeņa drenāžas sistēmām.

Latvijas mērnieks – ko tieši dara vai kur tādu var atrast?

Šeit nav svarīgi kādi tad tieši pakalpojumu ir vajadzīgi, vai tas varētu būt atjaunots robežu plāns, vai arī dažāda tipa zemes ierīcības projekti, kadastrālā uzmērīšana vai arī topogrāfiskais plāns, būs vajadzīgs profesionāls Latvijas mērnieks, kas parzina savus darbus. Pats mērnieks ir tāds speciālists, kas zina ne tikai ģeogrāfiju un fiziku, bet, protams, arī modernas tehnoloģijas, kā arī spēj darboties ar tāda tipa iekārtām piemēram, kā lāzerskenēšana un 3d skenēšana. Brīdī, kad būs sūtīta topogrāfija cena protams spēlē ne mazāk būtisku lomu, jo tā nevar būt zema, bet, balstoties uz tirgus situāciju, jāskatās vidējais rādītājs.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *